İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı bilgilendirme toplantısına katıldık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlıkları başladı
Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’yle seragazı emisyonunu 2020 yılına kadar yüzde 20 oranında azaltma taahhüdünü 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltma olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” hazırlamak için de çalışmalara başladı.

Birbirini destekler nitelikteki iki eylem planıyla ilgili tüm çalışmalar birlikte yürütülecek ve iki eylem planı da 2020 yılında tamamlanacak. Böylece İzmir’in iklim ve diğer çevre konularıyla ilgili 2030 yılına kadar yol haritası hazır olacak. “Yeşil Şehir Eylem Planı”, çevre sorunlarına sistematik bir şekilde önceliklendirirken, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” da enerji, iklim krizi ve seragazı emisyonunu azaltmaya yönelik eylemleri içerecek.

İBB’nin %40 hedefine ulaşması, CitiesOnBike programının da temel amacı. Bisikletli ulaşımın geliştirilmesi/arttırılması için faaliyetlerimize etkin bir şekilde başladık.