Tüm Bisiklet Gruplarına Çağrı!..

CoronaVirüs salgını en çok yaşlı nüfusu etkilediği için yaşlılarımızın evlerinden çıkmaması çok önemli. Bu süreçte onlara bisikletliler olarak destek olabiliriz. Zaten pek çok platformda bisikletliler bireysel olarak verebilecekleri destekleri ifade ettiler. Bu desteği biz bisikletliler işbirliği yaparak çok daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilir ve İzmir için bir başarı hikayesine dönüştürebiliriz. 

Aşağıda belirtilen Öneri Eylem Planımızı birlikte hızla uygulama planına dönüştürerek pedala basalım.

BisiDestek Ekipleri Eylem Planı Önerisi:

  1. İzmir’deki tüm bisiklet gruplarından birer koordinatörün belirlenerek Koordinasyon Ekibinin kurulması.
  2. Koordinasyon Ekibince basına ve ilgili kamu kurumlarına çağrı metni gönderilmesi. Gerekli resmi yazışma ve protokol sürecinin başlatılması.
  3. BisiDestek ekibi gönüllü formlarının (Google-Forms) oluşturulması. 
  4. Bu formlardan gelen verilere göre gönüllülerin ilçe/mahalle/semt ve zaman tablolarının hazırlanması ve düzenli güncellenmesi.
  5. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin çağrı merkezlerine gelen destek talepleri için bu verilerin paylaşılması.
  6. Süreç içinde gerekli müdahalelerin ve güncellemelerin yapılması. Koordinasyon ekibinin düzenli olarak bisiklet gruplarını ve kamuoyunu bilgilendirmesi.

Saygılarımızla,

CitiesOnBike / Bisikletli Kentler Programı

BUGEP

S.S. BisiKoop Bisikletliler Kooperatifi