UNDP Türkiye

Bisikletli gönüllüler İzmir’de Covid-19 mücadelesine destek veriyor.

Küresel olarak yaşanan sağlık krizinde, İzmir’de yerleşik Bisiklet Kooperatifi BisiKoop, kentin resmi ve sivil kurumlarını ve gönüllü bisikletlileri sıra dışı ve hızlı bir koordinasyonla harekete geçirdi. Covid-19 salgınıyla ilgili BisiKoop, BUGEP, BİSUDER ve KARBİP ortaklığı ve Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi desteğiyle yürüttüğü “Bisikletli Kent İzmir” projesi kapsamını yeniden düzenleyerek “BisiDestek” alt birimini hayata geçirdi.

BisiDestek kapsamında, ilk olarak gönüllü bisikletçiler hızlı eğitimlerden geçirilerek bir eylem planı hazırlandı. Ulusal ölçekte ilan edilen 65 yaş üstü bireyler, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar için sokağa çıkma yasağı döneminde, bu bireylerin günlük market alışverişi, ilaç temini ve izleme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

BisiKoop Türkiye’nin ilk bisikletlilerce kurulmuş kooperatifi… Bu kooperatif, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir şehirler için politika oluşturularak uygulamaların hayata geçirilmesini hedefliyor. Program kapsamında İzmir’deki bisiklet topluluklarının üst çatı organizasyonu olan BUGEP, İzmir’deki tek bisiklet derneği olan BİSUDER ve Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) ile iş birliği halinde eğitim ve farkındalık faaliyetlerine başlandı.

Sokağa çıkma yasağı ilanının üçüncü gününde, yaklaşık 120 gönüllünün katılımı sosyal medya aracılığıyla sağlandı. Gönüllüler, çok kısa sürede ilgili alanlardan uzmanların yardımıyla ve hızla üretilen rehber dokümanlar kullanılarak eğitimlerine başladı. Valilik ve ilgili belediyeler ile resmi izinler konusunda gereken görüşmeler tamamlandı. Çalışma alanlarındaki rota ve koordinasyon detayları üzerinde çalışılıyor. Gönüllü bisikletlilerin Covid-19 virüsünden korunmaları ve çevrelerini korumaları için yapmaları gerekenler konusunda da eğitimler verilirken, gereken donanım da bir kit içerisinde sunuluyor. Bisikletli Kent İzmir projesi aktivitelerinin bir kısmı, Covid-19 ile mücadeleye uyarlandı. Projede prototipi üretilmesi öngörülen elektrikli bisiklet taksinin öncelikle yaşlıların kullanımına uyarlanması görüşü değerlendiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevre dostu ve yenilikçi bir ulaşım planı geliştirmek üzere 2015-2016 yıllarında İzmir Ana Ulaşım Planı 2030 (UPİ 2030) hedeflerini ortaya koydu. UPİ 2030 raporunda İzmir’de bisikletli ulaşımda uzman kapasitesini artırma ve ilgili imar planı uygulama ve sahada uygulama çalışmalarına geçiş yapma hedefleri yazılı ve net olarak belirtildi. Bisikletli Kentler Projesi, karar vericiler ve ilçe belediye plancılarına bisiklet standart ve kodlarının imar planlarına işlenmesi ve sahada uygulanması üzerine rehberlik etmeyi ve yönetici, plancı ve uzmanlar arasında iş birliği ağını kurmayı hedefliyor. 

Proje koordinatörü Ozan Veryeri, “Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönem, kentlerde bisiklet kullanımının ve ulaşım planlamada risk yönetimi unsurlarının mutlaka değerlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan risk yönetiminde gönüllü bisikletçilerin üstün çabalarının görünür olmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca, Bisikletli Kentler projemizde de planladığımız gibi, sivil toplumun bisiklet ulaşımı ile ilgili teknik anlamda araştırmalara yapacağı katkının özellikle bu tür krizleri yönetirken nasıl avantaja dönüşeceğini de ortaya koyuyor” dedi.